Check out our Trust Centre

Cloverleaf Training Level 3

11 December 2023 - 15 December 2023 | Online |

Cloverleaf Training Level 3

Verdiep u in de werking van Cloverleaf tot op expert niveau. Deze training is de meest vergaande training op het gebied van Infor® Cloverleaf Integration Suite (Cloverleaf) en verdiept zich in de werking van Cloverleaf tot op expert niveau. In deze training komen complexe protocollen, waaronder webservices en complexe Tcl-vraagstukken aan de orde.

Leerdoelen

 • Definiëren van complexe interfaces
 • Ontwikkelen van speciale TPS procedures
 • Kennis van Reguliere Expressies in Tcl
 • Kennis van Generic Record Manager (GRM) en Xlation Pseudo Machine (XPM)
 • Kennis van SQLite in combinatie met Tcl

Methodes

 • De level 3 training duurt vijf dagen en wordt op de laatste dag afgesloten met een praktijkexamen
 • Indien een cursist niet slaagt voor het examen, dan mag de cursus binnen een jaar na de datum van de cursus, één keer kosteloos worden overgedaan
 • Succesvol afronden van het examen geeft recht op het certificaat “Infor® Cloverleaf Certified Architect”

Competenties

 • Voor het volgen van deze training dient het Level 2 examen met goed gevolg zijn afgerond
 • Kennis van operating systemen op systeembeheerdersniveau
 • Kennis van de scripttaal Tcl.Programmeerachtergrond
 • Minimaal 6 maanden ervaring met het bouwen van koppelingen binnen Cloverleaf
Data en aanmelden