Check out our Trust Centre

Medicatiecontrole

enovation medimo

Vergroot de medicatieveiligheid

Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol. Door het stijgende tekort aan zorgprofessionals neemt bovendien de werkdruk toe, waardoor dubbele controles op locatie soms moeilijk te organiseren zijn. Door een digitale medicatiecontrole kan de dubbele controle op afstand worden uitgevoerd, waardoor de kans op fouten verkleint.

Medicatiecontrole is onderdeel van ons product Enovation Medimo.

 

Vier-ogenprincipe

Bij het toedienen van risicovolle medicatie zoals insuline is een dubbele medicatiecontrole middels het ‘vier-ogenprincipe’ vereist. Door middel van een foto van de medicatie kan de controle digitaal en op afstand plaatsvinden. De dubbele controle kan worden uitgevoerd door een collega binnen de eigen zorgorganisatie of door externe zorgcentrales.

 

De medicatiecontrole op afstand:

  • geeft inzicht in wie de dubbele controle van risicovolle medicatie mag uitvoeren (bekwaamheidscheck).

 

In combinatie met elektronische toedienregistratie is duidelijk:

  • wie de dubbele medicatiecontrole heeft uitgevoerd
  • welke risicovolle medicatie aan wie is toegediend

Medicatiecontrole ondersteunt het zorgproces

Benieuwd naar alle mogelijkheden van medicatiecontrole?

Neem contact met ons op!

Neem contact op