Check out our Trust Centre

Telemonitoring

enovation umo / umo cx

Slimme zorg op afstand

Digitaal patiënten en cliënten thuis monitoren en coachen.

Telemonitoring is onderdeel van ons product Enovation UMO/Enovation UMO cx.

Meetwaarden en gezondheidsinformatie digitaal doorgeven vanuit huis

In de zorg wordt telemonitoring op steeds grotere schaal gebruikt. Meer en meer patiënten maken thuis gebruik van een app en/ of meetapparatuur waarmee zij informatie over hun gezondheid doorsturen aan zorgverleners. Vaak is dit het ziekenhuis, maar het kan ook bijvoorbeeld naar een huisarts of zorgcentrale zijn.

Telemonitoring is niet alleen een digitaal hulpmiddel, maar ook een andere manier van zorg verlenen. Deze vorm van slimme zorg op afstand bestaat enerzijds uit het monitoren gericht op het opsporen van afwijkende (meet)gegevens. Anderzijds is het coaching gericht op het beïnvloeden van gedrag en stimuleren van zelfredzaamheid.

Zorgorganisaties kunnen telemonitoring het beste organiseren als centrale dienst voor voldoende schaalgrootte en bereik. Of hiervoor de juist de samenwerking aangaan met zorgcentrales, die al mensen thuis monitoren op het gebied van persoonsalarmering.
Aangezien het merendeel van telemonitoring plaatsvindt buiten de muren van de eigen zorgorganisatie is goede samenwerking met andere zorgverleners in het zorgnetwerk extra belangrijk. Zeker als de patiënt meerdere aandoeningen heeft.
Een opschaling naar regionaal niveau in de vorm van een medisch service center of regionaal coördinatiepunt is dan ook een logisch te verwachten toekomstige stap.

Telemonitoring in het zorgproces

Benieuwd of ook  jouw informatiesysteem of apparaat is gekoppeld voor Telemonitoring?

Bekijk het overzicht van onze partners!

Bekijk partners

Benieuwd naar alle mogelijkheden van Telemonitoring?

Neem contact met ons op!

Neem contact op