Check out our Trust Centre

Digitale consulten in de kinderlongpoli: de ervaringen van Zuyderland Medisch Centrum

Sinds Zuyderland Medisch Centrum is gestart met de digitale spreekkamers van Enovation Zaurus voor het voeren van digitale consulten, zijn de ontwikkelingen hieromtrent in een stroomversnelling gekomen. Uiteraard speelde COVID-19 hier een grote rol in, maar Zuyderland zet nu overduidelijk in op digitale consulten voor de lange termijn.

Om goed te beoordelen wat werkt en niet werkt, wordt er regelmatig uitvraag gedaan bij de diverse afdelingen van het ziekenhuis. Philip Ribbink, verpleegkundig consulent bij het Kinderlongteam, deelde zijn ervaringen.

Oost west, thuis best

Ribbink merkte al snel dat het voordelen had om patiënten vanuit hun eigen thuisomgeving te kunnen behandelen. “Ik ervaar dat patiënten in hun thuisomgeving vertrouwder zijn met het stellen van hulpvragen”, aldus Ribbink. “Zij voelen zich thuis meer op hun gemak dan in het ziekenhuis, dat is een groot voordeel.”

Vanuit de thuisomgeving kan er uiteraard ook ‘gewoon’ gebeld worden, maar digitale consulten hebben toch ook merkbare voordelen t.o.v. telefonische consulten: “Het digitaal consult biedt ook de mogelijkheid om een betere inschatting te maken van de urgentie van de zorgvraag, van bijvoorbeeld een benauwd kind, eczeem of hooikoortsklachten […].”

In goed overleg

Er zijn geen harde richtlijnen voor wanneer het digitaal consult vanuit het Kinderlongteam ingezet wordt. Ribbink gelooft erin dat er te allen tijde in samenspraak met zowel de ouder(s) als het kind bepaald moet worden welke consultsvorm er wenselijk is. “Haalbaarheid speelt bij deze keuze een rol; de handeling in het behandeltraject of de vaardigheden van ouder(s) en kind zullen dit mede bepalen. De wens van de patiënt (of ouder/verzorger) vind ik hierin mede bepalend.”

Het Kinderlongteam van Zuyderland

Integratie in het EPD

Uiteraard gaat iedere verandering qua werkwijze gepaard met uitdagingen. Zo liep het Kinderlongteam er wel eens tegenaan dat patiënten moeite hadden met het inlogproces van Enovation Zaurus. Gelukkig staat er al een oplossing hiervoor in de kinderschoenen: videoconsulten gekoppeld aan het EPD. De manier waarop Enovation Zaurus een dergelijke koppeling kan realiseren zorgt ervoor dat patiënten niet meer extra hoeven in te loggen in Zaurus.

Ribbink is blij dat deze koppeling binnen Zuyderland gerealiseerd wordt: “Integratie in het EPD is een goede vervolgstap om het digitaal consult nóg eenvoudiger te laten verlopen.”

Een blijvertje

Nu de grootste COVID-19 golf voorbij is, kunnen patiënten weer naar de poliklinieken van Zuyderland komen. Uiteraard is dit zeer prettig en waardevol, maar, zo zegt Ribbink: “Tegelijkertijd dienen we de voordelen die het digitale consult ons biedt te benutten en moeten we ons bewust zijn van de structurele kansen die het digitale consult biedt in de poliplanning. Deze werkwijze zal na COVID niet meer verdwijnen.”

Dat het digitale consult een blijvertje is blijkt ook uit de inspanningen en investeringen vanuit Zuyderland om hun medewerkers goed te ondersteunen bij het gebruik van Enovation Zaurus. Zo heeft de werkgroep Scholing een interactieve leeromgeving voor medewerkers ingericht, vol met instructies, tips, tricks en vaardigheden die bijdragen aan een succesvol digitaal consult. Ook worden er patiëntenpanels geraadpleegd over de vaardigheden die voor patiënten van belang zijn en is er een implementatieteam actief dat zich op een breed niveau bezighoudt met de verdere verspreiding van het digitale consult binnen Zuyderland.

De inspanningen werpen hun vruchten af: in de eerste twee maanden sinds de start met het digitale consult via Enovation Zaurus zijn er maar liefst 277 digitale consulten gevoerd, verdeeld over 9 vakgroepen. De afdeling Kindergeneeskunde waar ook Philip Ribbink en zijn team deel van uitmaken is een van de actiefste vakgroepen op dit vlak.

Is jouw organisatie ook geïnteresseerd in het aanbieden van digitale consulten? Neem gerust contact met ons op!

Contacteer ons