Check out our Trust Centre

Heliomare onderwijs en Enovation slaan de handen ineen voor elektronische toedienregistratie

Stichting Heliomare Onderwijs biedt aan kinderen en jongeren met een beperking onderwijs op verschillende niveaus en met ondersteuning en zorg op maat. Heliomare Onderwijs zet hun expertise in om leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke participatie in de samenleving. Veel van de leerlingen hebben bij hun persoonlijke verzorging hulp nodig. Deze hulp wordt geboden door de onderwijs-zorgassistenten.

Medicatie binnen het speciaal onderwijs
Binnen het speciaal onderwijs is er een grote groep leerlingen die medicatie gebruikt. De leerlingen kunnen over het algemeen niet zelf zorgdragen voor het bewaren en toedienen van die medicatie. Leerlingen worden hierbij ondersteund door onderwijs-zorgassistenten, coördinerend onderwijs- zorgassistenten en schoolverpleegkundigen.

Gebruik van medicatie binnen het (speciaal) onderwijs wordt gezien als het leveren van ‘mantelzorg’ en valt daarmee in een grijs gebied binnen de zorg. Omdat Heliomare de wens had om met duidelijke richtlijnen en afspraken rondom toedieningsregistratie te gaan werken, is de unieke samenwerking met Enovation ontstaan.
Het aanreiken en toedienen van medicatie binnen een onderwijssetting vraagt om het goed vastleggen van wie wat doet in het medicatieproces van de leerling. De oplossing hierin is het gebruik van elektronische toedienregistratie, maar niet iedere applicatie hiervoor is geschikt.

Elektronische toedienregistratie
“Toen we tijdens de eerste afspraak met Heliomare Onderwijs hoorden waar zij tegenaan liepen met de medicatie voor hun leerlingen op school dachten we: dit gaan wij voor ze verbeteren! Onze oplossing voor toedienregistratie voldeed in de meeste situaties namelijk al aan hun specifieke behoeften.” vertelt Jolanda Boomgaard, accountmanager bij Enovation.

“In de situatie voor de samenwerking met Enovation werd het medicatieproces volledig vastgelegd op papier. De samenwerking aangaan had voor ons als doel om het medicatieproces te digitaliseren waarbij de toedieningsregistratie kan worden vastgelegd, alle betrokken stakeholders inzicht hebben in een actueel medicatie overzicht, mutaties op medicatie (start/stop/wijziging) digitaal kunnen worden doorgegeven en informatie makkelijk toegankelijk is voor direct betrokkenen via een mobiele app. Daarnaast vonden we het belangrijk dat er een koppeling kon worden gemaakt met bijvoorbeeld het farmaceutisch kompas, zodat achtergrondinformatie van medicatie direct te raadplegen is.” Aldus Josette Pools, projectmanager bij Heliomare.

Een intensief traject
Tijdens de pilot, waarin Enovation veel tijd investeerde om deze voor hun nieuwe zorgmarkt goed te kunnen ondersteunen en bedienen en Heliomare veel tijd investeerde in het implementeren en samen door ontwikkelen van de applicatie, is er veelvuldig contact geweest.

Josette vertelt hierover: “Het digitaliseren van de medicatie toedienregistratie in samenwerking met Enovation is voor mij een intensief en spannend project geweest. Dankzij het feit dat er ten alle tijden laagdrempelig contact opgenomen kon worden met Jolanda en haar collega’s van support hebben we dit samen met alle betrokken medewerkers op de werkvloer van Heliomare Kind Jeugd tot een geslaagd project weten te brengen.”

Van pilot tot succes
Gaandeweg de pilot kwamen er wensen en ideeën naar boven om de applicatie nog beter aan te laten sluiten op hun processen en situaties op school om zo nog efficiënter en veiliger te kunnen werken. Jolanda vertelt hierover “In goed overleg met Heliomare en de ontwikkelaars van Enovation hebben wij daarvoor een aantal functionaliteiten ontwikkeld die zorgen dat de applicatie ook in deze unieke situatie naadloos op de processen op school aansluiten. En er staan nog een aantal functionaliteiten op de ontwikkelagenda!”

“De grootste winst is een toename in de bewustwording van het medicatieproces met daarbij een verdere verbeteringen in de kwaliteit van zorg, dankzij beter inzicht in het belang van veilig toedienen en uitgeven van medicatie.” aldus Josette.

Dit alles heeft erin geresulteerd dat we hebben kunnen concluderen dat de pilot succesvol is geweest! Daarop hebben wij geproost op ons gezamenlijke succes én inzet en gaat Heliomare verder met het uitrollen op de overige locaties.

Wil je ook gebruik maken van elektronische toedienregistratie? Neem gerust contact met ons op via info.nl@enovationgroup.com