Check out our Trust Centre

Wat betekent het delen van zorginformatie met patiënten voor ARQ Centrum’45?

ARQ Centrum’45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Als TOPGGz-instelling is het centrum expert op het gebied van complexe zorg. ARQ Centrum’45 is ook ambitieus op het gebied van ehealth: zij zijn koploper in het project van Gebruikersvereniging USER (GVU) waarbij zeventien GGZ-instellingen hun patiënten toegang geven tot een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) of clientportaal. Enovation zorgt als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) met myhealthConnect mede voor veilige uitwisseling van zorginformatie tussen de GGZ-instellingen en hun patiënten.

GZ-psycholoog Fleur van Hensbergen en manager ambulante zaken Magda Langemaire, beide werkzaam bij ARQ Centrum’45, vertellen over wat de uitwisseling van zorginformatie met patiënten in de hoogspecialistische GGZ betekent.

Langemaire: “Wij zouden onze patiënten meer zelfregie in de behandeling willen geven, dat vinden we een belangrijke voorwaarde. Patiënten willen we meer voorbereid in de behandelkamer zien zitten. Waarbij we hopen dat de patiënt steeds meer zelf grip krijgt. Niet iedereen zal dat kunnen, maar dat gaat bijdragen tot een vlotter herstel.”

Waarom heeft ARQ Centrum ’45 gekozen voor het delen van informatie met patiënten?

Langemaire: Doordat we een landelijke behandelfunctie hebben en al in veel ketens zitten, zitten we nu vaak bij een aanmelding of diagnostiek te wachten op informatie van andere instellingen. Wij hebben een derdelijnsfunctie, dus veel van onze patiënten hebben al een zwaar voortraject achter de rug. Zij komen dan bij ons en hebben slecht overzicht of regie over hun eigen proces. Soms omdat ze hier niet toe in staat zijn. Vaak ergert de patiënt zich er ook wel aan dat hij het verhaal al vier of vijf keer heeft gedeeld. Als we deze informatie al hebben, dan kunnen we het veel meer hebben over de behandeling.”

ARQ centrum ‘45 heeft ervoor gekozen om gegevens te delen met patiënten via een PGO. Hierbij delen ze onder andere correspondentie, zoals brieven en behandelverslagen. Hierdoor kan correspondentie meteen met patiënten worden gedeeld, waardoor het gesprek actueler is.

Wat betekent het delen van gezondheidsinformatie voor de patiënt?

Langemaire: “Door informatie te delen met patiënten kunnen ze zich beter voorbereiden en actuele informatie naslaan. Als de patiënt het behandelplan digitaal tot z’n beschikking heeft, dan kun je als behandelaar ook zeggen: we pakken het er nog even bij, hier waren we voor aan het werk, dit was je behandeldoel, hoever staan we er nu mee. Dat levert veel meer begrip op, maar ook continuïteit en overzicht over de behandeling. De behandelrelatie verbetert en dat is een voordeel voor zowel behandelaar als patiënt.”

Van Hensbergen vult aan: “Patiënten kunnen thuis rustig teruglezen wat er is besproken en welke afspraken zijn gemaakt tijdens de behandeling. Als je het behandelplan samen kunt opstellen en meteen kan terugzien, geeft dit patiënt meer eigen regie over hun behandelplan.”

Van Hensbergen en Langemaire zijn het erover eens dat het delen van informatie met de patiënt zorgt voor meer commitment ten aanzien van de behandeling. “Wanneer een patiënt actief hiermee aan de slag gaat en de wederzijdse behandelrelatie betere vorm krijgt dan zal dat, en dat is ook aangetoond, meer effect op de behandeling krijgen. Daarmee hoop je natuurlijk dat je sneller een positief resultaat krijgt in de behandelkamer.”

 

Benieuwd hoe u uw zorgsysteem kunt verbinden met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en ehealth-toepassingen?

Neem contact met ons op: info.nl@enovationgroup.com