Check out our Trust Centre

news | 11 January 2023

Medicatieveiligheid omhoog door koppeling HiX en Enovation Boomerweb

Door de koppeling tussen HiX en de elektronsiche toedienregistratie van Enovation Boomerweb is de overdracht van medicatiedata in de keten eenvoudiger geworden. Het doel: verbetering van medicatieveiligheid in de zorg.

HiX en Enovation Boomerweb werken via de koppeling naadloos met elkaar samen. Het is bovendien zeer gebruiksvriendelijk voor apothekers die met HiX werken, om met Enovation Boomerweb de toedienlijsten digitaal aan te leveren aan zorgpartners. Het voordeel hiervan is dat de zorgmedewerkers altijd over de meest actuele medicatie-informatie beschikken en de kans op medicatiefouten op deze manier wordt verkleind.

Dat de gebruikers er in de praktijk ook tevreden mee zijn, vertelt Sandra de Vries van apotheek De Dorpsacker: “Dankzij de koppeling kunnen we de toedienlijsten digitaal delen met de thuiszorg. Doordat de thuiszorg ook digitaal de toedienregistratie bijhoudt, krijgen wij weer nauwkeurigere lijsten. Alles komt nu namelijk beter door qua tijden en wat er nog wel en niet wordt gebruikt door cliënten. Ook hebben we, doordat de toedienregistratie nu digitaal gaat, minder papierverbruik en hoeven we minder papieren tussendoor te bezorgen.”

“Dat we nu gebruik kunnen maken van Enovation Boomerweb heeft ook als groot voordeel dat we de chatfunctie kunnen gebruiken. Dit is makkelijk, veilig, laagdrempelig en duidelijk. De thuiszorg gebruikt de chat bij de patiënt thuis via de tablet. Zo hoeven ze niet alles te bewaren totdat ze op kantoor zijn. De apotheek krijgt hier ook direct ook alle juiste patiëntgegevens bij.”

Veiliger medicatieproces

Dankzij de koppeling kunnen zorgorganisaties en apothekers die gebruik maken van HiX nu ook digitaal samenwerken. Door de real-time koppeling is er altijd actuele medicatie-informatie beschikbaar. De thuiszorgorganisatie of verzorgende kan bij het toedienen van de medicatie in de app altijd zien welke medicatie, wanneer en aan wie moet worden toegediend. Bij het toedienen tekent de zorgmedewerker deze direct digitaal af in het toedienregistratiesysteem. Hierdoor zijn papieren toedienlijsten verleden tijd. Dit is efficiënter en veiliger.

Bijkomend voordeel is dat, door toedieninformatie terug te leveren aan HiX, artsen en apothekers kunnen inzien hoe en of de medicatie gebruikt wordt. Doordat dit nu gemonitord kan worden, wordt inzichtelijk waar eventuele pijnpunten liggen en kan daar preventief actie op worden ondernomen.

Ook voor thuiszorgorganisaties is de koppeling van toegevoegde waarde, vertelt Rianne Vellema van Buurtzorg Dantumadeel Zuid: “Af en toe is het nog even wennen om meteen in de wijk de telefoon erbij te pakken om de medicatie af te tekenen. Maar doordat we nu al een tijdje de app gebruiken, wordt het steeds meer gewenning en is het echt heel fijn. Nu we de medicatiegegevens in de app krijgen, heb je altijd een recente medicatielijst bij de hand, ook als je niet bij de cliënt thuis bent.Wanneer nu bijvoorbeeld een cliënt een kuur krijgt, staat dit direct ook in de app. Ook is de functie om berichten naar de apotheken te kunnen sturen erg fijn; zo kan je kort en snel doorgeven wanneer er bijvoorbeeld medicatie gestopt is. Dit scheelt veel tijd.”

De nieuwe koppeling brengt dus voordelen voor zowel de toediener als de apotheek. Beide kunnen nu gebruik maken van Enovation Boomerweb en de apotheek hoeft geen deellijsten meer te printen. Ook is er minder mondeling overleg nodig tussen de apotheker en toediener en kan alle benodigde informatie op een eenduidige en veilige manier worden verstrekt.

Wilt u ook gebruik maken van Enovation Boomerweb en deze koppeling? Neem gerust contact met ons op via info.nl@enovationgroup.com