Check out our Trust Centre

news | 11 July 2023

Release uitbreiding Labwaardenset voor apothekers beschikbaar vanaf 11 juli 2023

In maart 2011 is aan artikel 66 van de Geneesmiddelenwet artikel 66a toegevoegd waarmee het mogelijk is geworden dat apothekers, met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt, op elektronisch wijze labwaarden ontvangen die relevant kunnen zijn bij de terhandstelling van een geneesmiddel. Op basis van deze klinische gegevens kan de apotheker in samenspraak met de voorschrijver, veelal de huisarts, bijvoorbeeld de dosering van een medicament aanpassen of een therapie stopzetten.

In artikel 66a is beschreven dat de apotheker de laboratoriumuitslagen opvraagt bij degene die de uitslagen onder zich heeft, veelal het (ziekenhuis)laboratorium, en diegene verstrekt deze. Na inwerkingtreding van artikel 66a heeft Enovation de beperkte set labwaarden zoals vermeld in Kamerstuk 32196 van 29 maart 2011, geïmplementeerd in de Lab4Apo module voor apotheken en de elabConnect oplossing voor laboratoria.

Vanuit het veld kwamen steeds vaker verzoeken binnen bij Enovation om de labwaardenset uit te breiden en is zij met betrokken partijen, waaronder beroepsorganisaties, de afgelopen jaren het gesprek aangegaan om tot een zorgvuldig afgestemde uitbreiding te komen. Parallel daaraan is Enovation in contact getreden met haar (ziekenhuis)laboratorium klanten en is zij met hen eenzelfde gesprek aangegaan.

Dit alles heeft geresulteerd in een nieuwe versie van de Labwaardenset waarbij het aantal individuele bepalingen van 7 is uitgebreid naar 72. Omgerekend naar unieke bepalingen (veelal meerdere testmethodes dan wel meerdere doseringen) gaat het om 43 bepalingen. De 2.0 versie van de Edifact-Labwaardenset is tot stand gekomen op basis van de NHG-Tabel 45 Diagnostische Bepalingen (versie 41) en de NHG-Tabel 48 Bepalingenclusters (versie 17).

De 2.0 release van de Labwaardenset wordt op 11 juli 2023 beschikbaar gesteld in zowel het Lab4Apo als het elabConnect filter, inclusief de bijgewerkte documentatie.

Wil je meer weten over de uitbreiding van de Labwaardenset? Neem gerust contact met ons op via info.nl@enovationgroup.com